arrow
Trang Nhà arrow Chủ Trương arrow HỌP MẶT CỎ THƠM 2015 - SINH NHẬT NĂM THỨ 20 - PHẦN 2
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
HỌP MẶT CỎ THƠM 2015 - SINH NHẬT NĂM THỨ 20 - PHẦN 2 PDF Print E-mail

             

       PHẦN 2 :  HÌNH ẢNH QUAN KHÁCH, THÂN HỮU ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 


 

 


 

 

 

 

 


 

Ngồi từ trái: Diệm Trân, Hoàng Dung, Ngọc Trinh, Nguyệt Hằng, Hiếu Tâm, Thái Ninh, Lê Thị Hàn, Hồng Thủy, Phan Khâm / Đứng từ trái: Đàm Xuân Linh, Lê Tấn Tuyển, Mỹ Hạnh, Hoàng Cung Fa, Trần Bích San, Hiếu Thuận, Tâm Hảo, Xuân Thưởng, Bích Ngọc, Minh Ngọc, Loan Phượng, Phan Anh Dũng, Phạm Xuân Thái, Nguyễn Quốc Khải, Nguyễn Bá Vinh, Phạm Minh Xuân 

                                                            > Hình lớn hơn

 

 

 

NS Phan Anh Dũng, NAG Nguyễn Quốc Khải, Ô Hà Văn Sang, NT Ý Anh, Composer Lê Văn Khoa, NV NTNgọc Dung, NT Bùi Thanh Tiên, NT Phan Khâm

 

                            NT Phan Ngọc, NT Phan Khâm, NT Ngô Văn Giai, Ô Phan Văn Phụ ...

        

        Ngồi: NV Phong Thu, ÔB Chu Lynh / Đứng: Composer Lê Văn Khoa, NT Cao Nguyên, Phan Anh Dũng 

                                       

                                                      NV Phạm Bá & NV Ỷ Nguyên

              

                        Les quatre ... Phan Anh Dũng, Đèo Văn Sách, Phạm Minh Xuân, Đàm Xuân Linh

                   

                                              NS Phạm Dương Hiển, Nathalie và con gái

     

                                    Gia đình của NT Phan Khâm - Ông ngoại và các cháu

     

                                  Nguyễn XuânThưởng, Bích Ngọc, Nguyệt Hằng, Phạm Xuân Thái

            

                                     Composer Lê Văn Khoa, NV Phong Thu, NV NTNDung

 

NAG Nguyễn Quốc Khải, NT Ý Anh, NS Phan Anh Dũng, Composer Lê Văn Khoa, NV NTNgọc Dung, Ô Hà Văn Sang, NT Bùi Thanh Tiên, NT Phan Khâm

 

BKG Trần Bích San, NV NT Ngọc Dung, NT NTThanh Bình, NT Phan Khâm, BKG Nguyễn Ngọc Bích, NV Diệm Trân, NS Phan Anh Dũng

 

                                                Ông Nguyễn Văn Đặng & Phan Anh Dũng

       

                                 NV Ngọc Dung, NV Phong Thu, NAG Minh Châu, NAG Nguyễn Quốc Khải

                           

                                                      NT Ý Anh, CS Tâm Hảo, NV Hồng Thủy

 

                                        NS Phan Anh Dũng, NT Luân Tâm, NT Hoàng Song Liêm

              

                                 NT Phan Khâm, Nguyễn Minh Ngọc & Hiếu Thuân, Ô Trần Văn Lý 

                    

                                                     CS Đèo Văn Sách & Ô Hà Văn Sang

                                  

                                                    NV Nguyễn Thị Ngọc Dung & Thúy Diệm

                        

                                                        ÔB Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

                    Bà Tường Huệ (Bà quả phụ NS Nhật Bằng), Bà Ngô Quang Trưởng (ngồi giữa 2 thân hữu) 

 

                                    

                                             Phan Anh Dũng & NS Nguyễn Tuấn (Pennsylvania)

                    CS Thái Ninh và nhóm cựu nữ sinh Trưng Vương: Phương Nga, Thúy Diệm, Trúc Mai ...

              

                                                        NV Hồng Thủy & CS Vân Anh

                               

                                                 Phan Anh Dũng & NV Phạm Xuân Thái

 

Ngồi từ trái: Hoàng Dung, Ngọc Trinh, Nguyệt Hằng, Hiếu Tâm, Thái Ninh / Đứng: Lê Tấn Tuyển, Hoàng Cung Fa, Tâm Hảo, Xuân Thưởng, Bích Ngọc, Loan Phượng, Đàm Xuân Linh, Phạm Xuân Thái

 

                                                        TRỞ VỀ PHẦN 1

1. Hình ảnh từ: Nguyễn Văn Hăng (Henry Việt), Nguyệt Hằng, Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Bá, Chrsitian Phan ...

2. Những chữ viết tắt trong trang: NT (Nhà thơ); NV (Nhà văn); NS (Nhạc sĩ); BKG (Biên Khảo Gia); NAG (Nhiếp Ảnh Gia); CS: (Ca sĩ); BS (Bác sĩ); DS (Dược sĩ); LS (Luật sư); GS (Gíao sư); PV (Phóng Viên), THG (Thi Họa Gia) ... 

          Xin gởi hình ảnh bổ túc hay ý kiến xây dựng về Phan Anh Dũng:

                                


Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com