arrow
Trang Nhà arrow Giao Điểm arrow 35- SOURIEZ - Gandhi / NỤ CƯỜI- Văn Bá
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
35- SOURIEZ - Gandhi / NỤ CƯỜI- Văn Bá PDF Print E-mail


SOURIEZ !
 
Un sourire ne coute rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le recoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n'est assez riche pour s'en passer.
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le donner.
Il crée le bonheur au foyer,
Il est le signe sensible de l'amitié.
Un sourire donne du repos à l'être fatigué
Rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler.
Car c'est une chose qui n'a de valeur
Qu'à partir du moment où il se donne,
Et si quelquefois vous rencontrez une personne
Qui ne sait plus avoir le sourire …
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre.
Car nul n'a autant besoin d'un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.

GANDHI
           

-----------------------------------------------------------


NỤ CƯỜI

Nụ cười có tốn chi đâu
Người cho không thiệt, Người thu thêm giàu.
Nụ cười một thoáng qua mau,
Đôi khi hình ảnh in sâu trí người.

Không ai có thể tự hào,
Giàu sang phú quí cần đâu tiếng cười.
Dẫu rằng cơ cực hơn người
Cũng đừng nên bảo ai cười cho ai.

Cười cho tổ ấm nhà êm,
Cho tình thân hữu càng thêm vững bền.
Cho người mệt mỏi nghỉ yên
Cho người nản chí được lên tinh thần.

Nụ cười ai bán mà mua,
Ai cho vay mượn, ai thừa cướp ngang.
Nụ cười đáng giá ngàn vàng,
Là do người tặng không màng lợi tư.

Ví bằng bạn gặp kẻ nào
Nụ cười biến mất từ bao năm rồi
Rộng lòng đãi họ nụ cười,
Vì ai cần nhận hơn người hết cho.

VĂN BÁ
(Dịch thoát)

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com