arrow
Trang Nhà arrow Giao Điểm arrow 36-INSTRUCTIONS FOR LIFE-Dalai Lama/NHỮNG LỜI GIÁO HUẤN CHO CUỘC SỐNG-dịch:Minh Tích
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
36-INSTRUCTIONS FOR LIFE-Dalai Lama/NHỮNG LỜI GIÁO HUẤN CHO CUỘC SỐNG-dịch:Minh Tích PDF Print E-mail

INSTRUCTIONS
FOR LIFE

(by the Dalai Lama)

1- Take into account that great love and great achievements involve great risk.
2- When you lose, don’t lose the lesson.
3- Follow the three R’s:
   a- Respect for yourself.
   b- Respect for others, and
   c- Responsibility for all your actions.


NHỮNG LỜI
GIÁO HUẤN
CHO CUỘC SỐNG

(Lời dạy của Đạt Lai Lạt Ma)

1- Hãy hiểu rằng tình yêu lớn và những thành quả lớn mang theo rủi ro lớn.
2- Khi thua, đừng quên bài học tại sao thua.
3- Hãy làm theo ba điều:
   a- Trọng mình
   b- Trọng người
   c- Nhận lãnh trách nhiệm về mọi hành động của mình.

 (bản dịch của MINH TÍCH)

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com