arrow
Trang Nhà arrow Giao Điểm arrow 36- WORDS OF WISDOM - Albert Einstein / NHỮNG LỜI MINH TRIẾT - dịch: Minh Tích
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
36- WORDS OF WISDOM - Albert Einstein / NHỮNG LỜI MINH TRIẾT - dịch: Minh Tích PDF Print E-mail

WORDS
OF WISDOM

There are two ways to live your life.
One is as though nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.

Albert Einstein

NHỮNG LỜI
MINH TRIẾT

(Lời của Albert Einstein)

Có hai cách sống ở trên đời.
Một cách cho rằng không có gì trên đời là mầu nhiệm cả.
Cách kia thấy rằng cái gì trên đời cũng nhiệm mầu.

Bản dịch của MINH TÍCH

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com