arrow
Trang Nhà arrow Giao Điểm arrow 37- THƠ, VĂN VÀ NGƯỜI - Sóng Việt Đàm Giang - Dịch: Thomas D Le
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
37- THƠ, VĂN VÀ NGƯỜI - Sóng Việt Đàm Giang - Dịch: Thomas D Le PDF Print E-mail

THƠ, VĂN
VÀ NGƯỜI

Hỏi rằng “ Yêu nhau say đắm mộng mơ,
Anh làm thơ tặng người trong mộng đời
Anh còn mê học chuyên cần,
Miệt mài đọc sách viết bài ngày đêm,
Vậy thì anh nghĩ ra sao
Yêu thơ mê sách hay anh thương người ?”

Anh yêu Em như chưa bao giờ biết yêu
Anh say Em hơn rượu ngọt thơm nồng
Vậy thì làm sao cắt nghiã đam mê
Làm sao giải thích ba bề yêu thương?

Nếu bài viết là cao lương mỹ vị,
Và thơ là tráng miệng vừa tâm,
Thì Em là chung trà nóng ngát hương.

Nếu chuyên khoa là chiều vàng rực rỡ,
Và thơ là gió mát phương xa,
Thì Em là phượng hoàng tung cánh.

Nếu khoa học là trưa hè nắng gắt,
Và thơ là bóng mát nghỉ chân,
Thì Em là nước lành trong mát.

Nếu sách là nhiên liệu dồi dào,
Và thơ là tinh khí trời cao,
Thì Em là mồi lửa nhiệm mầu

Nếu sau muà Hè vui tươi nồng ấm,
Có mùa Thu lá chợt đổi màu,
Sau mùa Đông gió rét lạnh căm,
Muà Xuân đến cây cỏ hết sầu
Thiên nhiên bốn mùa như luân vũ,
Quay cuồng quấn quít trộm không gian.
Thì tình này như tạo hóa ban cho,
Yêu thơ, yêu sách, yêu Em,
Cuộc đời thi vị, cần chi thiên đàng...
Yêu thơ, yêu sách yêu người,
Dung hòa được cả cuộc đời tươi vui .
Vắng thơ bỏ sách bỗng nghèo,
Thiếu Em đời chợt hoang tàn vô tri ...

SÓNG VIỆT ĐÀM GIANG
28 November 2002
(Bài trích trong thi phẩm THƠ TÌNH CÒN SAY)


POETRY, LITERATURE AND MY SWEETHEART

The question was, "If our love is as passionate as it is in a dream,
And you write poems to sing of your dream sweetheart,
And are engrossed in learning,
Day and night reading and writing,
Then let me ask,
Do you love books and poetry, or do you love me?"

I love you as I have never loved before.
I am entranced by you as if drunk from wine's sweet aroma.
How can my passion be explained?
How can my heart's feelings be defined?

If my writing is choice food,
And my poetry is tasty dessert,
Then you are my cup of sweet-smelling tea.

If my professional prose is a resplendent sunset,
And my poetry is a refreshing breeze from afar,
Then you are my soaring phoenix.

If science is mid-summer day's heat,
And poetry is the relaxing shade for tired legs,
Then you are my wholesome refreshing spring.
If books are rich ingredients,
And poetry is heaven's essence,
Then you sure are my miraculous fire.

If after the summer's joy and warmth
Come the changing colors of fall,
And the frigid cold of winter,
Then spring is revival of the flora.

Nature passes through the four seasons,
Ravishing space in its tight grip;
Then our love is Providence-given.
My love of poetry, of books and you,
With romance in life, need we have Eden?

I love poetry, love books, love you,
Embrace all for a rich rewarding life.
Without poetry and books, life becomes dull;
Without you, life is a lifeless wasteland.

Translation by
THOMAS D. LE


POÉSI, LITTÉRATURE ET MON AMOUR

La question fut, "Si notre amour est aussi passionné qu'il l'est dans un rêve
Et tu composes des poèmes en honneur de ton amante rêvée,
Et tu es par tes études tellement absorbé,
Et tu lis et écris nuit et jour,
Alors dis-moi,
Aimes-tu les livres et les poèmes, ou aimes-tu moi-même?"

Je t'aime comme je n'ai jamais aussi bien aimé,
Je m'enivre de toi beaucoup plus que du vin parfumé.
Comment puis-je expliquer ma passion?
Comment puis-je définir pour toi mon amour?

Si mes écrits sont des mets délicieux,
Et mes poèmes sont du dessert satisfaisant,
Alors tu es ma tasse de thé aromatisant.

Si mes écrits professionnels sont le soleil couchant glorieux,
Et ma poésie est la brise fraỵche de loin,
Alors tu es mon phénix qui renaỵt et s'élève.

Si la science est l'après-midi d'été accablant,
Et la poésie est l'ombre réconfortante,
Alors tu es ma source d'eau saine et rafraychissante.

Si les livres sont des ingrédients fertiles,
Et la poésie est l'essence des cieux,
Alors tu es mon feu miraculeux.

Si après l'été joyeux et chaud,
Viennent l'automne qui change de couleurs,
L'hiver avec son froid de gel,
Et le printemps qui fait renaỵtre les arbres,
La nature qui passe par toutes les saisons

Tour à tour saisit l'espace dans son emprise,
Alors notre amour vient de la Providence.
Avec ma passion pour la poésie, les livres et toi,
Une vie si romanesque a-t-elle besoin d'éden?

J'aime la poésie, j'aime les livres et je t'aime,
En les réconciliant ma vie en est pleine,
Car sans la poésie et les livres, la vie s'appauvrit,
Et sans toi, l'existence est dépouillée.

13 May 2003
Translation:
THOMAS D. LE

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com