arrow
Trang Nhà arrow Giao Điểm arrow 37- THE DARK CORNER OF YOUR SOUL - Christopher Vu / GÓC TỐI HỒN EM - dịch: Kim Vũ
Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
Trang Nhà
Chủ Trương
Văn
Thơ
Nhạc
Hội Họa - Nhiếp Ảnh
Biên Khảo
Giao Điểm
- - - - - - -
Tác Giả
Tủ Sách
- - - - - - -
Sinh Hoạt
- - - - - - -
Liên Kết
- - - - - - -
Tìm Kiếm
Liên Lạc
37- THE DARK CORNER OF YOUR SOUL - Christopher Vu / GÓC TỐI HỒN EM - dịch: Kim Vũ PDF Print E-mail

THE DARK CORNER
OF YOUR SOUL

How could you claim happiness and be so unkind?
How could you claim success and be so controlled by greed?
How could you claim goodness and be so merciless?
How could you claim the truth and lie to yourself?

How could you claim enlightenment and be so angry?
How could you claim courage and be so fearful?
How could you claim generosity and be so unforgiving?
How could you claim love and be so cold-hearted?

How could you claim selflessness and be so blinded by self- righteousness?
How could you claim wisdom when you are so oblivious to common sense?
How could you claim friendship while insulting your best friend?
And how could you claim leadership when you are so dangerously mean?

How could you? How could you?

Alas! I can no longer deny what I have always seen
I wish I could continue to be unsure about my perception
So I could continue to love you
Now that it appears in full clear view:
The DARK CORNER OF YOUR SOUL.

CHRISTOPHER VU

GÓC TỐI HỒN EM

Sao em có thể khoe mình sung sướng khi lòng không từ ái?
Sao em có thể khoe mình thành công khi tham dục lấp hồn?
Sao em có thể khoe mình tốt lành khi quá đỗi nhẫn tâm?
Sao em có thể khoe mình trung thực khi tự mình lừa dối?

Sao em có thể khoe mình giác ngộ khi lòng tràn sân hận?
Sao em có thể khoe mình can đảm khi nặng chĩu âu lo?
Sao em có thể khoe mình độ lượng khi chẳng chịu thứ tha?
Sao em có thể nói tới tình yêu khi trái tim băng giá?

Sao em có thể khoe mình xả kỷ khi luôn cho mình phải?
Sao em có thể khoe mình khôn ngoan khi chẳng biết nên chăng?
Sao em có thể nói về bằng hữu khi sỉ nhục bạn thân?
Sao em có thể khoe mình lãnh đạo khi lòng như thú dữ?

Sao em có thể? Sao em có thể?

Trời ơi! Sao tôi có thể phủ nhận được những điều bao nay tôi vẫn thấy?
Ước gì tôi có thể tiép tục tự vấn lòng về linh cảm của mình
Để biết đâu vẫn còn dành được cho em chút yêu thương
Khi giờ này đã hiện ra quá rõ:
GÓC TỐI HỒN EM.

bản dịch của KIM-VŨ

Trang NhàLiên KếtLiên Lạc Tạp Chí Cỏ ThơmLiên Lạc Website
   Copyright © 2007 Cỏ Thơm

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.

Designed by mambosolutions.com